Home / Tư duy sống / Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 10 có phiên âm

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 10 có phiên âm

Girl granola honey blue white natural Free Photo

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 11 Unit 10 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 10 lớp 11 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 11 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 bằng mindmap

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 11 Unit 10 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 6

  • 7 – 12

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 10 có phiên âm – Vocabulary Unit 10 11th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 10 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 10 lớp 11 phần Getting Started nhé!

immune system/ɪˈmjuːn sɪstəm/ (n) : hệ miễn dịch

stress-free /stres – friː/ (adj) không bị căng thẳng

meditation /ˌmedɪˈteɪʃn/ (n) thiền định

life expectancy /ˈlaɪf ɪkspektənsi/ (n) tuổi thọ

workout /ˈwɜːkaʊt/ (n)luyện tập thể lực

natural remedy/ˌnætʃrəlˈremədi/ (n.p) phương pháp trị liệu dựa vào thiên nhiên

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 10 lớp 11 phần Language nhé!

boost /buːst/ (v)đẩy mạnh, nâng lên

nutrition /njuˈtrɪʃn/ (n)sự dinh dưỡng

nutritious /njuˈtrɪʃəs/ (a) bổ dưỡng, có chất dinh dưỡng

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 10 lớp 11 phần Skills nhé!

be attributed to/əˈtrɪbjuːtɪd/ : quy cho

dietary /ˈdaɪətəri/ (adj) thuộc về chế độ ăn uống

prescription medicine /prɪˈskrɪpʃn – ˈmedsn/ (n) thuốc do bác sĩ kê đơn

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit10lop11 #tienganhlop11unit10 #tuvungtienganhlop11unit10

Xem thêm: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-11-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-11-unit-10-healthy-lifestyle-and-longevity-hoc-hay-68.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 9

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 11 Unit 9 – App HocHay cho Android & …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *