Home / Tư duy sống / Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 9

Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 9

Futuristic city in green valley among mountains Free Vector

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 11 Unit 9 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 9 lớp 11 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 11 qua sơ đồ tư duy thông minh

 

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 bằng mindmap

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 11 Unit 9 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 8

  • 9 – 14

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 9 có phiên âm – Vocabulary Unit 9 11th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 9 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 11 phần Getting Started nhé!

sustainable /səˈsteɪnəbl/ (adj) không gây hại cho môi trường, có tính bển vững

liveable /ˈlɪvəbl/ (a) sống được

renewable /rɪˈnjuːəbl/ (adj) có thể tái tạo lại

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 11 phần Language nhé!

infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/ (n) cơ sở hạ tầng

inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ (n) cư dân, người cư trú

overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/ (adj) chật ních, đông nghẹt

quality of life (n) chất lượng sống

urban /ˈɜːbən/ (adj) thuộc về đô thị

upgrade /ˈʌpɡreɪd/ (v) nâng cấp

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 11 phần Skills nhé!

city dweller/ˈsɪti – ˈdwelə(r)/ (n) người sống ờ đô thị, cư dân thành thị

detect /dɪˈtekt/ (v) dò tìm, phát hiện ra

optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ (adj) lạc quan

pessimistic /ˌpesɪˈmɪstɪk/ (adj) bi quan

urban planner (n) người / chuyên gia quy hoạch đô thị

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit9lop11 #tienganhlop11unit9 #tuvungtienganhlop11unit9

Xem thêm: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-11-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-11-unit-9-cities-of-the-future-hoc-hay-67.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 10 có phiên âm

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 11 Unit 10 – App HocHay cho Android & …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *